kratkovidost

Poremećaji oštrine vida

U doba razvijene tehnologije, interneta, javlja se i sve veća potreba za dužim gledanjem na blizinu, a na taj način i sve većih vidnih zahteva. Studiranje, odnosno učenje, rad na računaru, utiču na to da oči konstantno budu opterećene čitanjem tekstova različitih veličina slova, dovode do toga da vid vremenom slabi, stvarajući dodatna opterećenja za oči, ali i uticaj na kvalitet rada radno sposobnih osoba.

Sa tim u vezi će Vam tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa u tekstu koji sledi, nešto više reći upravo o slabosti vida, odnosno kratkovidosti, dalekovidosti, astigmatizmu, simptomima koji ih prate, načinu na koji se koriguju, ali i njihovom uticaju na rad, posebno kada je u pitanju rad na mestu sa povećanim rizikom.

Da bi oči mogle da vide, tačnije, ono što nam omogućava da vidimo svet koji nas okružuje, je način na koji naše oči refraktuju svetlost. Ukoliko je ta refrakcija adekvatna, oči vide jasno, a ukoliko se javi greška, nastaje mutan vid, odnosno poremećaj u oštrini vida ili refrakcijska greška. U osnovi, nastaju kada se zbog zakrivljenosti oka svetlost nepravilno raspoređuje na mrežnjaču. Sa tim u vezi javljaju se poremećaji kao što su kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam. Nešto više o njima sledi u nastavku teksta.

Kratkovidost ili miopija (myopia) je refrakcijska greška oka pri kojoj se svetlost lomi ispred mrežnjače umesto na mrežnjači. Kod kratkovidosti se jasno vide objekti koji se nalaze u blizini očiju, a mutno i nejasno vide objekti u daljini. Najčešći uzrok kratkovidosti je preduga očna jabučica ili prezakrivljena rožnjača, pa se svetlost lomi ispred mrežnjače. Zato je nemoguće dobiti bistru sliku predmeta u daljini bez adekvatne korekcije.

Može da se razvije postepeno ili naglo i može biti nasledna (ako je jedan roditelj kratkovid, rizik da se pojavi kod deteta je veći, sa tim da ako su oba roditelja kratkovida, mogućnost pojave kod deteta je duplo veća) ili stečena (razvija se tokom procesa starenja, usled prekomernog rada na računaru, kao i kod ljudi koji mnogo čitaju, pišu, gledaju televiziju, drže materijal za čitanje preblizu očiju).

Prvi znakovi kradkovidosti su na primer zamućen prevod pri gledanju televizijskog programa, zamućena lica ljudi sa druge strane ulice, nesigurnost u vožnji, ili kod dece naprezanje pri gledanju školske table, sedenje preblizu televizijskog ekrana. Zbog svega toga javlja se povećana potreba za škiljenje i stiskanje očiju kako bi se izoštrila slika, glavobolja, nastala zbog naprezanja očiju, prekomerno trptanje, otežan vid pri vožnji, posebno noću.

Dalekovidost ili hipermetropija je refrakcijska greška oka  pri kojoj se svetlost lomi iza mrežnjače umesto na mrežnjači. Nastaje kao posledica kratke očne jabučice ili blage zakrivljenosti rožnjače. Iz tog razloga jasno se vide objekti koji se nalaze u daljini, a mutno ili nejasno objekti u blizini očiju. Može biti nasledna ili stečena (osobe izneđu 40. i 45. godine obično postaju dalekovide).

Prvi znakovi dalekovidosti su zamućen vid pri dužem čitanju ili pogledu na manju udaljenost od očiju. Glavobolja, umor u očima, bol i peckanje očiju zbog naprezanja očiju, konstantno škiljenje da bi se izoštrila slika.

Astigmatizam ili cilindar oka je refrakcijska greška oka pri kojoj se svetlost ne lomi podjednako u svim meridijanima, zbog nepravilno zakrivljene rožnjače ili nepravilno zakrivljenog očnog sočiva. Zato se javlja zamagljen vid na svim udaljenostima. Najčešće se javlja kombinovano uz kratkovidost i dalekovidost. Može biti pravilni (podložan korekcijii) i nepravilni (zbog bolesti rožnjače).

Prvi simptomi su zamagljen i nejasan vid, deformisana slika, deformisana slova pri čitanju, kod dece glavobolja i umor pri dugom čitanju. Simptomi su različiti od osobe do osobe, ali u osnovi su zamagljen vid na svim udaljenostima, loš vid noću, osetljivost na svetlo, naprezanje očiju, žmirkanje, iritacija očiju, glavobolje.

Dijagnoza poremećaja oštrine vida postavlja se rutinskim pregledom vida od strane oftalmologa. Služba medicne rada Medical Dental Grupa poseduje ortorejter, aparat koji služi za brzi skrinig vida.

Nakon utvrđivanja problema u oštrini vida određuje se odgovarajuća dioptrija za svako oko posebno, nekim od načina za koji se oftalmolog odluči.

Prisutni poremećaj se ne leči, nego koriguje odgovarajućim sočivima i to: konveksna sočiva (+) za korekciju dalekovidosti, konkavna sočiva (-) za korekciju kratkovidosti, a cilindrična kod astigmatizma. Na ovaj način se nose odgovarajuče dioptrijske naočare ili sočiva, ili se poremećaj rešava hirurškim putem.

Vid znatno utiče na kvalitet života, ali i na rad, posebno ukoliko je u pitanju radno mesto sa povećanim rizikom. Zamućen vid koji se javlja kod neotkrivenih ili nekorigovanih oblika poremećaja u oštrini vida, može dovesti do toga da život te ili drugih osoba bude ugrožen. Tako na primer, vozači, profesionalni, ali i amateri, sa lošim, nekorigovanim vidom, automatski postaju potencijalni izazivači saobraćajnih nesreća. Nosioci oružja sa slabim vidom, upotrebom oružja mogu ugroziti živote i bezbednost kako građanja tako i svog. Oni koji rade na visini, usled neadekvatne procene udaljenosti od tla, mogu pasti sa visine, što se može završiti lakom ili teškom povredom ili u najgorem slučaju smrću. Radnici pod zemljom, usled nekorigovanog vida imaju smanjen kvalitet svog rada, uz moguć rizik od nastanka havarija pod zemljom idr.

Ovo su samo neki od primera, koliko je vid značajan, u svakom smislu reči, i koliko je njegova korekcija od ogromnog značaja, sa tim da nekorigovani oblici pored svega gore navedenog, posebno kratkovidosti, mogu dovesti i do glaukoma, ablacije rožnjače, katarakte i makulopatije, što vodi putu slepila.

Zbog svega gore navedenog, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa, pri svakom sistematskom, prethodnom ili periodičnom pregledu radnika, obavezno vrši kontrolu vida, kako bi se na vreme neki od poremećaja dijagnostikovao i korigovao i na taj način omogućilo obavljanje adekvatnog rada i rizici sveli na minimum, što se kvaliteta vida tiče. Osposobljavanjem osobe da adekvatno vidi, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa učestvuje u omogućavanju kvalitetnijeg života te osobe, ali i njenom kvalitetnijem radu.