Kurs i Polaganje

Obuka Prve Pomoći

Obuka prve pomoći za polaganje vozačkog ispita i za osposobljavanje zaposlenih.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Medical Dental Grupa, je, rešenjem br 53-00-00350/2019-07 akreditovana ustanova od strane Ministarstva zdravlja za vršenje obuke, organizovanje i polaganje ispita iz prve pomoći u cilju izdavanja potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći, kao obaveznom elementu prilikom polaganja vozačkog ispita.

Obuke se održavaju u prostorijama Medical Dental Grupe, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 137. Obuku vrše naši licencirani predavači. Sertifikat se dobija u istom danu, nakon završene obuke. O raspoloživim terminima molimo Vas informišite se putem telefona na broj 062 400 208

    Medical Dental GrupaPromotivna ponuda za kurs prve pomoći - Cena na upit

    Za više informacija pozovite
    011/400-40-50