Now loading.
Please wait.

Meni

Medicina rada

UslugeMedicina rada
UslugeMedicina rada

Medicina rada ...

Biografija osobe postaje i njena biologija.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Medical Dental Grupa“ poseduje registrovanu službu medicine rada, i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U službi medicine rada obavljaju se pregledi :

• Svih zaposlenih radnika
• Radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

Vrste pregleda koji se obavljaju su :

• Prethodni pregledi
• Periodični pregledi
• Sistematski pregledi
• Ciljani pregledi

MD Group

Prethodni i periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom sa ocenom radne sposobnosti:

Prethodni i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017).

• Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
• Radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
• Radna mesta na visini
• Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
• Radna mesta sa srednje teškim ili tekim fizičkim radom
• Radna mesta sa hemijskim štetnostima
• Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
• Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
• Rad sa oružjem

Pregledi se mogu organizovati i na terenu, u prostorijama klijenta. U zavisnosti od toga šta klijentu najviše odgovara.

MD Group

Ciljani pregledi vida zaposlenih na radnim mestima sa posebnim uslovima rada – rad za ekranom

Pregledi vida za zaposlene na radnim mestima sa ekranom. Pregledi vida se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

• Pregled vida pre početka rada sa ekranom
• Pregled vida u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom na 3 godine

Pregled vida ortorejterom se može organizovati i na terenu, u prostorijama klijenta. U slučaju potrebe, oftalmolog upućuje zaposlenog na ciljani oftalmološki pregled u “Medical Dental Grupi”.

U okviru službe možete obaviti i druge preglede, u cilju izdavanja lekarskih uverenja za vozače motornih vozila A, B, C, D i E kategorije.

Lekarski pregled amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B) – traje 1,5 do 2 sata.

- U okviru tog pregleda spadaju:

• Pregled oftalmologa
• Pregled neuropsihijatra
• Pregled psihologa – reakciometar
• Pregled lekara specijaliste medicine rada

- Izdajemo lekarska uverenja i za starije od 65 godina:

• Laboratorijske analize ( šećer u krvi )
• EKG

- U našoj službi možete dobiti:

• Ocena o radnoj sposobnosti (privremena i konačna)
• Mišljenje u vezi profesionalne orijentacije
• Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu

MD Group