Interna Medicina

Interna_medicina

Zdravlje je ona stvar zbog koje osećate da je SADA najbolje vreme u godini.
Interna medicina predstavlja granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa, u čije grane spadaju:

• endokrinologija
• kardiologija
• pulmologija
• gastroenterologija
• reumatologija
• alergologija
• hematologija
• nefrologija
• onkologija

Preporučujemo da se pre odlaska kod lekara subspecijaliste obavi kompletan internistički pregled kako bi se ustanovio problem.

U našem Zavodu možete obaviti internistički pregled, kao i sve druge specijalističke preglede iz oblasti interne medicine.

U našoj ustanovi možete izvršiti:

• Pregled lekara specijaliste interniste
• Pregled lekara specijaliste kardiologa
• Pregled lekara specijaliste endokrinologa
• Pregled lekara specijaliste pulmologa
• EKG
• EHO srca
• Holter 24 EKG (dvadesetčetvoročasovni holter EKG-a)
• Sistematske preglede
• Kontrolne preglede
• Konsultacije i savetovanje
• Tumačenje nalaza holtera EKG-a

MDGROUP
Ovi pregledi su značajni za rano otkrivanje faktora koji uzrokuju kardiovaskularna oboljenja.
 
Posetite nas i uverite se u kvalitet naših usluga.
Učinićemo sve da stanje vašeg organizma podignemo na najviši nivo.

POZOVITE NAS

MDG | Pišite nam