covid-19

COVID-19

Od momenta rođenja, pa sve do momenta smrti, odnosno, tokom čitavog života ljudski organizam je izložen različitim vrstama štetnih faktora. Na poslu, ali i u svojoj životnoj sredini, ti štetni faktori kojima su izloženi ljudi, mogu biti fizičke, hemijske, psihološke, ali i nama danas jednim od značajnijih faktora, faktora biološke prirode.

U vezi sa tim, tim specijalista medicne rada Medical Dental Grupa, Vam u nastavku teksta govori upravo o jednom faktoru biološke prirode, njegovom načinu širenja, simptomima koje izaziva u zaraženom organizmu, načinu na koji se dijagnostikuje, ali i leči, kao i najznačajnijem, merama dezinfekcije i merama u sprečavanju njegovog širenja. Reč je o COVIDu-19.

Faktori biološke prirode, jesu mikroorganizmi, višećelijski organizmi ili njihovi fragmenti koji imaju sposobnost da izazovu oboljenje. Pod tim mikroorganizmima podrazumevaju se bakterije, gljivice, protozoe, helminti i nama sada bitni, virusi. Imaju sposobnost da se nalaze svuda, u vazduhu, vodi, zemljištu, hrani, životinjama i čoveku.

Od momenta rođenja, ljudski organizam kolonizuju mnogi mikrooragnizmi, koji su prirodni stanovnici organizma i pomažu njegovom funkcionisanju, takozvani nepatogeni, koji ne izazivaju bolest. Za razliku od njih postoje, patogeni, čije prisustvo gotovo uvek dovodi do razvoja bolesti, među kojima su i virusi.

Virusi su isključivo intracelularni paraziti (žive u ćeliji), jer su proste građe, izgrađeni samo od omotača i nukleinske kiseline (DNK ili RNK), a afinitet virusa ka pojedinim tkivima, označava njegov tropizam.

COVID-19 dolazi iz grupe mnogobrojnih korona virusa, koji su inače izazivači mnogih oboljenja, od obične prehlade, pa sve do ozbiljnih bolesti. Prvi put je registrovan kao zarazna bolest sa afinitetom ka respiratornom organu, odnosno bolest sa prvim prijavljenim slučajem 31.12.2019.god. u Vuhanu. Od tada i još uvek, prisutan je svuda u svetu, sa stopom smrtnosti od 3.4% prema statistici SZO.

Virusi, a samim tim COVID-19 prelazi sa ljudi u vazduh preko kapljica sekreta prilikom govora, kašlja i kijanja. Tako je vazduh neprovetrenih prostorija pun virusa i mikroorganizama koji se udahnu i direktno unesu u organizam ili kapljice padaju na predmete i pod, koji postaju nov izvor zaraze, pa se kapljice unesu u organizam preko prljavih ruku, dodirujuči nos, oči, usta.

Kada se na jedan od načina virus unese u organizam, da bi se ispoljili simptomi bolesti, neophodno je da prođe tzv. period inkubacije, koji može trajati od 1. do 14 dana, a zatim bolest ispoljava svoju kliničku sliku.

kliničkoj slici, dominiraju simptomi kao što su povišena telesna temperatura, malaksalost i drhtavica, gušobolja, kašalj, nedostatak vazduha (kratak dah). Međutim, u poslednje vreme su se pojavili i novi simptomi kao što su gubitak funkcije čula mirisa i ukusa, konstantna glavobolja, mučnina i povraćanje, dijareja. U teškim slučajevima prisutna je obostrana upala pluća, akutni respiratorni sindrom, oštećenje funkcije bubrega, sepsa i septički šok. Svi teški oblici COVIDa-19 zahtevaju bolničko lečenje.

Pored ovakvih simptomatskih oblika bolesti, postoje i asimptomatski oblici, kod kojih ne postoji ništa što može ukazati na to da je osoba obolela, tj. zaražena, ali kao takva predstavlja dobar izvor zaraze.

Dijagnoza se postavlja na osnovnu kliničke slike, laboratorijskih analiza krvi, ali i testovima za COVID-19, kao i RTGom pluća.

Još uvek ne postoji lek niti vakcina za lečenje COVIDa-19, ali su klinička ispitivanja u toku. Antibiotici ne mogu pomoći jer je u pitanju infekcija virusom, a oni su neosetljivi na dejstvo antibiotika. Međutim, primenjuju se zbog propratnih bakterijskih infekcija ili sprečavanja istih. Lečenje je simptomatsko, sa ciljem da se ublaže simptomi infekcije i uključuje lekove protiv temperature, bolova, kašlja. Savetuje se mirovanje, samoizolacija, povećan unos tečnosti, jačanje imuniteta (povećan unos vitamina C, zinka, vitamina D). U slučaju težih oblika bolesti obavezno je bolničko lečenje.

COVIDom-19 se mogu zaraziti svi, bez obzira na uzrast. Sa tim da u rizičnu grupu spadaju osobe starije od 65 godina, oni koji pate od hroničnih bolesti, osobe sa slabijim imunitetom, trudnice. Postoje podaci da više oboljevaju muškarci i imaju težu kliničku sliku nego žene. Zatim, nekoliko kliničkih istraživanja su pokazala da osobe sa krvnom grupom O se teže zaražavaju, dok osobe sa krvnom grupom A su najpodložniji infekciji i da gojazne osobe imaju jače simptome i težu kliničku sliku i zahtevaju agresivnije lečenje.

Najznačajnije od svega jesu mere koje su neophodne da se preduzmu u cilju sprečavanja širenja COVIDa-19. One podrazumevaju: nošenje maske pre svega u zatvorenom, a kad su u pitanju rizične grupe i na otvorenom, držanje rastojanja od 2 m od sagovornika, nošenje zaštitnih rukavica, izbegavanje kontakta sa osobama koje kašlju, kijaju, imaju povišenu temperaturu, izbegavanje masovnih okupljanja i boravak u prostoru sa masom ljudi, provetravanje prostorija u kojima se boravi i boravak što više na otvorenom, izbegavanje rukovanja, ljubljenja, grljenja, izbegavanje dodirivanja očiju, nosa, usta prstima.

Virus je osetljiv na ultraljubičaste zrake  i visoku temperaturu preko 56 stepeni u trajanju od 30 minuta, na 70% alkohol, kao i sredstva koja sadrže hlor, hloroform i peracetnu kiselinu, pa se zbog toga veliki značaj ogleda i u merama dezinfekcije, što podrazumeva često i temeljno pranje ruku (toplom vodom i sapunom, najmanje 20 sekundi, a ukoliko je to nemoguće, treba koristiti alkoholne gelove za dezinfekciju ruku). Dezinfekcija prostorija treba da bude svakodnevna, brisanjem nameštaja i podova dezinfekcionim sredstvima. Posebna pažnja se treba obratiti na dezinfekciju kvaka, prekidača, slavina, stolova, stolica i drugih elemenata koji se stalno dodiruju.

Što se opasnosti COVIDa-19 tiče, največi broj obolelih se oporavi, bez ikakvog posebnog lečenja uz mirovanje kod kuće. Međutim, ima manji broj onih koji mogu dobiti teži oblik bolesti koji zahteva bolničko lečenje, uz potrebu uvođenja antibiotske i kiseoničke terapije u jedinici intezivne nege, koji se nažalost može završiti i smrtnim ishodom.

Zbog svega gore navedenog, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa, pri obavljanju lekarskih, prethodnih i periodičnih pregleda radnika, strogo vodi računa o poštovanju mera o sprečavanju širenja COVIDa-19, sprovođenjem mera dezinfekcije i poštovanjem pravila nošenja maski i držanja odgovarajuće distance. Isto tako, pruža adekvatne informacije o načinu jačanja i značaju jačanja imuniteta, kao i ponašanju u izolaciji i značaju izolacije kada ju je neophodno sprovesti, sve sa ciljem kako bi se povećala svest o značaju sprečavanja širenja ovog virusa.