Medical Dental Grupa

ateroskleroza

Ateroskleroza

Oboljenja kardiovaskularnog sistema spadaju u najčešća oboljenja u gotovo svim delovima sveta i vodeći su uzrok smrti. Kardiovaskularne bolesti gotovo nikad nisu samostalne bolesti, već nastaju udruživanjem drugih bolesti i faktora rizika. Tako su, bolest koronarnih artrerija, moždani udar i bolest perifernih atrerija uzročno posledično povezane sa aterosklerozom. U vezi sa tim, tim specijalista medicine rada Medical …

Ateroskleroza Read More »

Ishemijska bolest srca

Ishemijska bolest srca

Ubrzan način života, svakodnevni stres, smanjena fizička aktivnost, neredovna i nekvalitetna ishrana, uslovi rada, česti su uzročnici pojave mnogih bolesti, među kojima su jedne od najčešćih bolesti i bolesti kardiovaskularne prirode. U vezi sa tim, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa, Vam govori o ishemijskoj bolesti srca, o tome šta je ishemijska bolest srca, kako nastaje, …

Ishemijska bolest srca Read More »

infarkt

Infarkt miokarda (infarkt srca)

Još jedna kardiovaskularna bolest, grupa ishemijske bolesti srca, veoma zastupljena u populaciji i jedna od najčešćih uzroka smrti, povezana kako sa nekvalitetnom ishranom, stresom, nedovoljnom fizičkom aktivnošću, tako i sa pridruženim bolestima, poput visokog krvnog pritiska, hiperlipidemije, gojaznosti,  jeste infarkt miokarda, odnosno infarkt srca. Upravo iz tog razloga, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa Vam u …

Infarkt miokarda (infarkt srca) Read More »

Angina pektoris

Angina pektoris

Kardiovaskularne bolesti spadaju u grupu veoma rasprostranjenih bolesti, kako kod nas tako i širom sveta. Neredovna i nepravilna ishrana, smanjena fizička aktivnost, stres, gojaznost, pušenje, jedni su od najčešćih, ali i veoma značajnih faktora koji doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti. S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti veoma prisutne u populaciji, a ujedno i vodeći …

Angina pektoris Read More »

Occupational-skin-diseases

Profesionalna oboljenja kože

Svakoga dana ljudsko telo je izloženo dejstvu različitih faktora spoljašnje sredine. Koža, kao organ tela, predstavlja prvu liniju odbrane od faktora spoljašnje sredine. Kao takva, vrlo često trpi razne pritiske i povrede, koje mogu dovosti do njenog oštećenja i oboljenja. Neka radna mesta imaju posebno negativan uticaj po kožu. U vezi sa tim, tim specijalista medicine …

Profesionalna oboljenja kože Read More »

astma

Profesionalna astma

Radna sredina se mora posmatrati kao deo opšte životne sredine. Čovek se tokom svog života prilagođava, ali je i izložen najrazličitijim klimatskim, kao i mnogim radnim uslovima. Promene koje se dešavaju u globalnom ekosistemu su rezultat prirodnih zbivanja i katastrofa sa jedne i delovanja čoveka sa druge strane. Tako nastaju mnogobrojni štetni produkti poput ugljen-dioksida, …

Profesionalna astma Read More »

covid-19

COVID-19

Od momenta rođenja, pa sve do momenta smrti, odnosno, tokom čitavog života ljudski organizam je izložen različitim vrstama štetnih faktora. Na poslu, ali i u svojoj životnoj sredini, ti štetni faktori kojima su izloženi ljudi, mogu biti fizičke, hemijske, psihološke, ali i nama danas jednim od značajnijih faktora, faktora biološke prirode. U vezi sa tim, tim …

COVID-19 Read More »

bol u vratu

Bol u vratu (Cervikalni sindrom)

Počevši od perioda ranog detinjstva, kroz školovanje, odnosno osnovnu, srednju školu, fakultet, a onda i na samom radnom mestu, naše telo je prinuđeno da veliki deo dana provede u sedećem položaju, sa položajem glave usmerene ka površini radnog stola. Uz obavljanje ustaljenih i prinudnih pokreta vrata i ruku u toku rada, a uz svakodnevni stres …

Bol u vratu (Cervikalni sindrom) Read More »

kratkovidost

Poremećaji oštrine vida

U doba razvijene tehnologije, interneta, javlja se i sve veća potreba za dužim gledanjem na blizinu, a na taj način i sve većih vidnih zahteva. Studiranje, odnosno učenje, rad na računaru, utiču na to da oči konstantno budu opterećene čitanjem tekstova različitih veličina slova, dovode do toga da vid vremenom slabi, stvarajući dodatna opterećenja za …

Poremećaji oštrine vida Read More »

gojaznost

Gojaznost (Obesitas)

Brza hrana, neredovna ishrana, smanjena fizička aktivnost, a sve više provođenje vremena za računarom, samo su neki od pokretača gojaznosti. Savremeni brz život, svakodnevni stres, nezadovoljstvo životom, upadanje u česta depresivna stanja pa i depresiju, čine da se uteha i neko zadovoljstvo traži upravo u hrani, sa kojom se ulazi u jedan začarani krug gojaznosti …

Gojaznost (Obesitas) Read More »