hipertenzija

Arterijaska hipertenzija (visok pritisak-HTA)

Savremeni način života dovodi do toga da gotovo svakog dana izlažemo organizam različitim vrstama stresogenih faktora. Nekvalitetna i neredovna ishrana, smanjena fizička aktivnost, izloženost mnogim hemijskim štetnostima, izloženost buci, različitim vrstama zračenja, odnosno fizičkim štetnostima, mnogim biološkim kao i psihičkim stresorima, nastaju bolesti gde ljudi vodeći „brz život“ nisu ni svesni njihove prisutnosti. Vrlo često ne pridavajući značaj da se sa organizmom nešto dešava, nastaju oštećenja mnogih organa, koja na vreme ne otkrivena i ne lečena bolest izaziva. Sa tim u vezi, tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupa će Vam u nastavku teksta nešto više reći o jednoj takvoj bolesti, njenom načinu nastanka, simptomima koji je prate i načinu lečenja, kao i posledicama koje nastaju ukoliko se ne leči, odnosno zanemaruje. Reč je o arterijskoj hipertenziji odnosno viskom krvnom pritisku.

Krvni pritisak predstavlja mehanički pritisak krvi na unutrašnjost zida arterijskog krvnog suda. Izražava se u milimetrima živinog stuba (mmHg). Razlikuju se sistolni pritisak koji predstavlja vrednost pritiska koji nastaje u arterijama u trenutku sistole, odnosno izbacivanja krvi iz leve komore u cirkulaciju i dijastolni pritisak koji označava pritisak u arterijama u trenutku dijastole.

Što se učestalosti tiče hipertenzija je najčešće nezarazno hronično oboljenje savremenog čoveka. Smatra se da polovina stanovništva Srbije ima visok krvni pritisak. Učestalost se povećava sa starenjem, naročito dijastolnog i svoje maksimalne vrednosti dostiže između 55. i 60. godine.

Visokim krvnim pritiskom smatra se pritisak čija vrednost iznosi preko 139 za sistolni i preko 89 za dijastolni.

Prema načinu nastanka arterijaska hipertenzija može biti esencijalna, koja je i najzastupljenija i čini 95% svih bolesnika i sekundarna koju čine ostalih 5% bolesnika.

U nastanku esencijalne hipertenzije učestvuju mnogobrojni faktori kao što su:

Genetikagodine života (s godinama rastu vrednosti pritiska), emocionalni faktori (simpatički nervni sistem dovodi do suženja arteriola, a to do daljeg povišenja krvnog pritiska), sistem renin-angiotenzin-aldosteron, unos soli (povečan unos dovodi do zadržavanja vode u telu što istovremeno povećava i pritisak), gojaznost (hipertenzija je mnogo češća kod gojaznih osoba), fizička aktivnost (fizički neaktivne češće imaju hipertenziju), dijabetes, alkohol (u malim dozama 1 do 2 pića dnevno ima korisno dejstvo, dok u većim dozama izaziva hipertenziju), pušenje, povećan unos kafe idr.

U nastanku sekundarne hipertenzije uzrok je poznat i najčešće su uzroci kardiovaskularne, bubrežne, endokrinološke, neurološke bolesti, kao i dugotrajna upotreba nekih lekova (kortikosteroidi, estrogeni, nesteroidni antiinflamatorni lekovi…).

Zabrinjavajući podatak je da čak polovina ljudi ne zna da boluje od visokog krvnog pritiska. Ne obraćajući pažnju na signale koje organizam šalje, ljudi žive sa hipertenzijom dovodeći na taj način sebe u situaciju da mnogi organi budu oštećeni pod uticajem visokog pritiska, ugrožavajući sebi život. Služba medicine rada Medical Dental Grupe omogućava da se kroz mnogobrojne sistematske preglede odraslih, kao i periodične i prethodne preglede radnika hipertenzija blagovremeno otkrije i adekvatno leči.

Signali koji organizam šalje su mnogobrojni simptomi i znaci u koje spadaju glavobolja (najčešće, i to u potiljačnom delu glave, koja se pojačava pri kašlju i napinjanju), vrtoglavica, nesvestica, nestabinost pri hodu, zujanje u ušima, smetnje sa vidom, krvarenje iz nosa, nespecifični bolovi u grudima, lupanje srca idr. Pažljivim pregledom u ordinaciji medicine rada Medical Dental Grupe lekar može otkriti znake hipertenzije kao što su pojačan II ton nad aortom ili sistolni šum, galopni ritam, aritmije koji se javljaju kao odraz dugotrajne hipertenzije koja je dovela do hipertrofije a zatim i popuštanja leve komore srca.

Dijagnoza se najčešće postavlja merenjem krvnog pritiska pomoću živinog sfignomanometra, ali je moguće koristiti i kalibrisane anaeroidne manometre ili elektronske merače. Pritisak se mora izmeriti tri puta u razmaku od nekoliko minuta i uzima se srednja vrednost kao prava vrednost. Merenje krvnog pritiska može biti i kućno (samomerenje) ili pak ambulatorno (Holter) kontinuirano 24-časovno. Pored simptomatologije i merenja krvnog pritiska u dijagnostici se koriste i uzimanje anamneze od pacijenta (sadašnja bolest, ranije bolesti, porodične bolesti), klinički pregled, laboratorijske analize (osnovne (kks, pregled urina, merenje glukoze u krvi, urea, kreatinin u krvi, mokraćna kiselina, holesterol, K u serumu) i ostale (elekroliti, lipidi, hormoni i slični metaboliti)),  ekg, ultrazvuk srca i dr.

Pored podatka da polovina ljudi ne zna da boluje od visokog pritiska, od svih koji znaju čak 70% njih ne drži pritisak pod kontrlom. Kako bi se hipertenzija držala pod kontrolom neophodno je da svaki pojedinac koji boluje od iste pristupi kako nefarmakološkom tako i farmakološkom lečenju.

Nefarmakološko lečenje ima veliki značaj i treba da bude doživotno, a podrazumeva redukciju telesne težine (gubitak TT veći od 5 kg dovodi do sniženja krvnog pritiska). Izuzetno su korisni voće, povrće (lisnato zeleno), kuvano i sirovo. Oni su bogati kalijumom, magnezijumom, vlaknima, antioksidansima koji povoljno utiču na krvne sudove. Redukciju soli (ograničenje soli u ishrani može da smanji krvni pritisak kod nekih osoba), povećanu fizičku aktivnost (30-60 min aerobne aktivnosti), prestanak pušenja, povećanog unosa kafe i alkohola.

Farmakološko lečenje, moderno lečenje smanjilo je smrtnost ovog oboljenja. Započinje se ako se nefarmaklološkim tretmanom ne postigne regulacija hipertenzije, ali uvek u umerenom i teškom stadijumu HTA. Započinje se jedim lekom u manjoj dozi ili sa dva leka u malim dozama sa postepenim povećanjem doze, uz kombinaciju antihipertenzivnih lekova u koje spadaju ACE inhibitori, diuretici, beta-blokatori, antagonisti Ca, blokatori postsinaptičkih alfa I receptora. Lečenje je doživotno a ukoliko se ne leči i ako joj je se ne pridaje značaj hipertenzija može uzrokovati komlikacije kao što su hipertrofija leve komore, maligna hipertenzija, ishemična bolest srca, insuficijencija srca, komplikacije na mozgu, bubrezima, ishemijska bolest donjih ektremiteta i još mnogo drugih.

Visok krvni pritisak je bolest savremenog čoveka, a stres je jedan od prvih okidača. Zato potražite svoj mir, šetajte, nemojte pušiti i piti, zdravo se hranite. Stvaranjem navika, živi se kvalitetnije i vodi se računa o zdravlju.