free portfolio web templatesOpšta medicina, rešava najveći broj zdravstvenih problema. Uloga opšte medicine jeste da pruži primarnu zdravstvenu zaštitu svakom građaninu. Posle detaljnog pregleda lekar odlučuje da li se pacijent upućuje na specijalistički pregled. 

Opšta medicina podrazumeva širok dijapazon medicinskih usluga, prema brojnim istraživanjima čak 80 odsto svih zdravstvenih problema se rešava na nivou opšte medicine.

Opis posla lekara opšte medicine:

  • Ima veliku ulogu u preventivnoj medicini
  • Pružanje zdravstvene zaštite svima
  • Postavljanje dijagnoze na vreme
  • Ima važnu ulogu za pacijente koji istovremeno boluju od više različitih bolesti
  • Njegova uloga je da objedini sve terapeutske metode i mogućnosti kako bi na najbezbedniji način pomogao pacijentu
  • Izdavanje uputa za centre za sekundarnu zdravstvenu zaštitu (oblasne bolnice), ukoliko je to neophodno

Doktori opšte prakse „Medical Dental Grupe“ u određenim okolnostima pružaju pacijentima razumevanje, koje nikakva ekspertiza ne može da zameni. 

Medical Dental Grupa

Kontakt

Adresa: Trg Svetog Nikolaja 2, Šimanovci 22310, Srbija
Telefon: 011 400 40 50              
Email: office@medicaldentalgrupa.com