Now loading.
Please wait.

Meni

Neuropsihijatrija

UslugeNeuropsihijatrija
UslugeNeuropsihijatrija

Neuropsihijatrija ...

Ako si srećan i ako se dobro osećaš, onda ništa drugo nije važno.

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Ona se prvenstveno bavi postavljanjem dijagnoze oboljenja mozga, kičmene moždine i perifernog (periferni nervi) nervnog sistema.

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja.

U ordinaciji „Medical Dental Grupe“ vršimo dijagnostiku i lečenje sledećih poremećaja:

• Poremećaji spavanja
• Anksiozni poremećaji (socijalna fobija, vegetativna nestabilnost...)
• Poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija)
• Poremećaji komunikacije

Lečenje:

• Individualno (termin do sat vremena)
• Pregled i terapija
• Psihoterapija
• Antistres program

Psihološko testiranje i procena kandidata za posao:

• Detaljno ispitivanje specifičnih sposobnosti i veština važnih za uspešno obavljanje posla
• Simulaciju različitih životnih situacija – sveobuhvatan uvid u osobnost kandidata
• Objektivno poređenje njihovih njihovih rezultata
• Kontrolu subjektivne pristranosti ispitivača

MD Group