website design templatesBiografija osobe postaje i njena biologija.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Medical Dental Grupa“ poseduje registrovanu službu medicine rada, i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U službi medicine rada obavljaju se pregledi:

 • Svih zaposlenih radnika
 • Radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
Vrste pregleda koji se obavljaju su:
 • Prethodni pregledi
 • Periodični pregledi
 • Sistematski pregledi
 • Ciljani pregledi
Prethodni i periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom sa ocenom radne sposobnosti:
Prethodni i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017).
 • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
 • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
 • Radna mesta na visini
 • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
 • Radna mesta sa srednje teškim ili tekim fizičkim radom
 • Radna mesta sa hemijskim štetnostima
 • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Rad sa oružjem
Pregledi se mogu organizovati i na terenu, u prostorijama klijenta. U zavisnosti od toga šta klijentu najviše odgovara.
Ciljani pregledi vida zaposlenih na radnim mestima sa posebnim uslovima rada – rad za ekranom
Pregledi vida za zaposlene na radnim mestima sa ekranom.  Pregledi vida se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.
 • Pregled vida pre početka rada sa ekranom
 • Pregled vida u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom na 3 godine

Pregled vida ortorejterom se može organizovati i na terenu, u prostorijama klijenta.  U slučaju potrebe, oftalmolog upućuje zaposlenog na ciljani oftalmološki pregled u “Medical Dental Grupi”. 

U okviru službe možete obaviti i druge preglede, u cilju izdavanja lekarskih uverenja za vozače motornih vozila A, B, C, D i E kategorije.

Lekarski pregled amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B) – traje 1,5 do 2 sata.


U okviru tog pregleda spadaju: 

 • Pregled oftalmologa
 • Pregled neuropsihijatra
 • Pregled psihologa – reakciometar
 • Pregled lekara specijaliste medicine rada
Izdajemo lekarska uverenja i za starije od 65 godina:
 • Laboratorijske analize ( šećer u krvi )
 • EKG
U našoj službi možete dobiti:
 • Ocena o radnoj sposobnosti (privremena i konačna)
 • Mišljenje u vezi profesionalne orijentacije
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu

U “Medical Dental Grupi” sva uverenja dobijate u roku od 24h.
Dođite i uverite se u efikasnost rada našeg tima.

Medical Dental Grupa

Kontakt

Adresa: Trg Svetog Nikolaja 2, Šimanovci 22310, Srbija
Telefon: 011 400 40 50              
Email: office@medicaldentalgrupa.com